Performance-Ritual-Prozeß
Alleen kunstenaars en hoeren hebben geen statuut
NICC werpt zich op als representatieve vereniging van beeldende kunstenaars

GVV / EB in De Morgen, Friday 12th June 1998, Belgium.


De kunstenaarsvereniging NICC bestaat amper drie maanden maar beschikt volgens voorzitter Philip Aguirre y Otegui al over een hechte structuur. Hij stelde de vereniging gisteren op een persconferentie voor als een representatieve gesprekspartner voor de overheid. Een van de doelstellingen van het NICC is een sociaal statuut voor de kunstenaars. "Alleen hoeren en kunstenaars hebben nog geen sociaal statuut," aldus de voorzitter in een eerder gesprek.

NICC staat voor Nieuw Internationaal Cultureel Centrum. De vereniging werd opgericht na de bezetting in februari van het voormalige ICC in het Koninklijk Paleis op de Antwerpse Meir. De bezetters eisten toen tentoonstellingsruimte voor jonge kunstenaars en inspraak bij het uitwerken van een sociaal statuut van de beeldend kunstenaar. Op het afsluitende debat zei minister van Cultuur Luc Martens bereid te zijn met de kunstenaars te praten als zij zich zouden groeperen in een vereniging met rechtspersoonlijkheid.

Het NICC telt nu ruim 130 leden, waaronder vele kunstenaars met naam. Ondervoorzitters zijn de ervaren kunstenaars Luc Tuymans, Guillaume Bijl, Narcisse Tordoir en Anne-Mie Van Kerckhoven. De vereniging beschikt door tussenkomst van de Antwerpse schepen van Cultuur Antonis over eigen lokalen in de Pourbusstraat, in de buurt van het Antwerpse Zuid, in een pand waar vroeger de galerie Annick Ketele was gevestigd. Het NICC wil zich nu gaan toeleggen op het organiseren van tentoonstellingen van kunstenaars die in het officiële circuit niet of nauwelijks aan bod komen - ook buiten Antwerpen - en op het tot stand brengen van een degelijk sociaal en fiscaal statuut voor de kunstenaar.

Gisteren bevestigde minister Martens aan De Morgen dat hij bereid is het NICC als een volwaardige gesprekspartner te beschouwen. De woordvoerster van de minister wijst er echter op dat het sociaal statuut een materie is die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoort. Zij stelde voorts dat de minister verheugd is dat het statuut van de uitvoerende kunstenaar alvast weer op de federale agenda staat, wat perspectieven opent voor een regeling voor de beeldende kunstenaar.

NICC wil echter dat de huidige vier wetsvoorstellen, die zijn opgesteld om het statuut van de kunstenaar te regelen, worden opgeborgen. "Die zijn immers gemaakt zonder de kunstenaars te raadplegen en staan haaks op de reële behoeften van de kunstenaars". In een eerder gesprek zei Aguirre aan De Morgen: "Er zijn momenteel nog twee beroepsgroepen in dit land, die wel belastingen betalen maar geen eigen statuut hebben: prostituees en kunstenaars. Voor ons is dat een onhoudbare situatie. Velen combineren hun werk met een baan in het kunstonderwijs. Ze kunnen in de huidige structuur echter op weinig soepelheid rekenen - als ze bijvoorbeeld voor een tentoonstelling naar het buitenland willen trekken. Anderen zijn nog slechter af: welke kansen krijgen jonge kunstenaars die moeten werken als taxichauffeur, als buitenwipper, als afwasser, of die als werkloze voortdurend tot solliciteren gemaand worden?"

Het NICC organiseert zaterdag een Nationale Klachtendag, waarop kunstenaars uit heel België hun problemen naar voren kunnen brengen. Op grond hiervan wil de vereniging zelf voorstellen voor een sociaal statuut uitwerken. NICC eist ook een vertegenwoordiging van beeldende kunstenaars in de diverse culturele raden in ons land en in de besturen van culturele centra. Ook wil de vereniging een striktere toepassing van de regeling die bepaalt dat twee procent van de bouwkosten van openbare gebouwen aan kunst moet worden besteed. Ten slotte wenst het NICC mee te praten over de herstructurering van het kunstonderwijs. De eerste expositie van het NICC (in september) zal te maken hebben met de politiek van de provincie Limburg, die enkele maanden geleden een einde maakte aan de traditie van tentoonstellingen beeldende kunst in het Provinciaal Museum in Hasselt. Voorts komt er (in oktober) een tentoonstelling rond de perikelen van Brussel 2000, met werk van jonge Brusselse kunstenaars en een debat. (GVV/EB)

Nationale Klachtendag op zaterdag 13 juni vanaf 14 uur, Pourbusstraat 5 in Antwerpen (03/230.18.38)
1680