Chelsy
'Stille Kracht' in de Warande


anonymous in <h>ART, Thursday 6th March 2014, Belgium.


In de Warande in Turnhout loopt momenteel een festival waarin onderzocht wordt wat het belang is van rituelen in de samenleving van vandaag, op basis van vragen als 'heb jij in je leven een bijzonder ritueel?' en 'hebben we nog rituelen nodig?'. Een belangrijk onderdeel daarvan is de tentoonstelling 'Stille kracht' die nog tot 20 april te zien is. Curator Annelies Nagels vond voor de samenstelling daarvan een goed klankbord bij kunstenaar Bart Van Dijck die zelf al meermaals werk rond rituelen maakte, bijvoorbeeld videowerk rond sjamanisme. De twee brachten werk van een groep kunstenaars samen (Joseph Beuys uit de collectie S.M.A.K., Ignace Cami, Marc Claes, Fia Cielen, Martha Colburn, Leo Copers, Anton Cotteleer, Eva De Leener, Gery De Smet, Danny Devos, Jimmie Durham, Jan Fabre, Philip Huyghe, Christopher Kline, Michèle Matyn, Hermann Nitsch, Femmy Otten, Jonathan Pylypchuk, Guy Rombouts en Isabel Tesfasghi), die zich aangetrokken voelen door de kracht van rituelen.
Focus van de tentoonstelling ligt op het tonen van het rituele object, eerder dan van het ritueel zelf. Vele kunstwerken uit vroegere tijden en uit niet-westerse culturen zijn direct verbonden met religie of volksgeloof: denk aan Afrikaanse maskers, Russische iconen, piëta's... Vaak werden deze zaken ook effectief ingezet bij rituelen en hadden ze dus een duidelijke gebruiksfunctie. Nu religie en levensbeschouwing niet meer dezelfde plaats innemen in ons dagelijks leven hier in het Westen, gaan kunstenaars op zoek naar nieuwe manieren om de energie van een ritueel te vangen en weer te geven. Ze zoeken een spirituele dimensie - iets meer dan de tastbare werkelijkheid - en proberen dat in hun werk te vertolken. Het werk wordt naast en in confrontatie met voorwerpen uit het (volks)geloof getoond - zoals ex voto's of besloten hofkes.
Related group exhibitions: Stille Kracht
1833