# 156
12.VIII.2009

And Did Those Eyes in Recent Time

Ik tekende met rode verf het teken van de 'Red Dragon' op een blad papier. Dan stond ik een tijd op een doek met een rituele melk 'kavadi' op mijn hoofd. In de kavadi zat rode verf die ik langzaam over mijn hoofd uitgoot. Daarna maakte ik een prop van een stuk gouden stof gevuld met aarde uit mijn put. Ik ging op een schuine plank liggen met mijn hoofd ondergedompeld in een teil met water. De prop stopte ik in mijn mond en in de prop een ongeopende lotusbloem. Ik bleef met mijn hoofd onder water liggen tot de prop en de lotusbloem helemaal doorweekt waren en ik niet meer kon ademen.

I drew the sign of the 'Red Dragon' on a sheet of paper with red paint. Then I stood for a while on a piece of cloth with a ritual milk 'kavadi' on my head. The kavadi was filled with red paint that I slowly poured over my head. Then I made a wad out of a piece of gold cloth filled with earth from my hole. I lay down on a sloping piece of wood my head immersed in a tub of water. I stuffed the wad in my mouth and an unopened lotus flower into the wad. I remained with my head in the water until the wad and the lotus flower were completely sodden and I couldn't breathe no more.on Wednesday 12th of August 2009 in Old School, Mount Sophia, Singapore, Singapore.
3402