# 016
16.I.1980

Das Berchtesgaden Diners

Ik lag vastgebonden op de grond mijn rechterarm omhooggetrokken door een plank. Zeer luid klonken toespraken van Adolf Hitler door luidsprekers. Met mijn hoofd in een bord liggend at ik een mengeling van sla rauwe eieren en rode wijn. Na ongeveer 15 minuten kreeg ik maagkrampen en gaf over na 25 minuten maakte iemand uit het publiek mij los.

I was laying on the floor tied up and my right arm pulled up by a piece of wood. Speeches of Adolf Hitler sounded very loud from speakers. With my head in a plate I ate a mixture of salad raw eggs and red wine. After about 15 minutes I got cramps in my stomach and threw up after 25 minutes someone from the audience untied me.on Wednesday 16th of January 1980 in 't Fabrieksken, Burchtstraat 20, Aalst, Belgium.
2592