# 131
05.II.2006

DDV from China

Gedurende 3 maanden had ik in China op het platteland in een klein dorpje gewoond om er de ‘Art Farm’ van Wim Delvoye te managen. Toen ik terug kwam bouwde ik een straat van het dorp na projecteerde in de ‘ramen’ van de geschilderde huizen diverse films en fotomontages en deed ik een muziekperformance met noise muziek en veldopnamen.

During 3 months I had been living in a small village in the Chinese countryside to manage Wim Delvoye’s ‘Art Farm’. When I got back I rebuilt the main street of the village projected various films and slideshows in the ‘windows’ of the painted houses and did a music performance with electronic noise and field recordings.on Sunday 5th of February 2006 in Factor 44, Bleekhofstraat 44, Antwerpen, Belgium.
2707