# 104
21.X.1993

Dossier Antwerpen

Tijdens de opening van een tentoonstelling over kunstenaarsinitiatieven en de aanwezigheid van internationale kunstenaars in Antwerpen lagen diverse kunstenaars buiten op het trottoir.

At the opening of an exhibition about artist spaces and the presence of international artists in Antwerp several artists lay outside on the sidewalk.on Thursday 21st of October 1993 in ICC, Meir 50, Antwerpen, Belgium.
2552