# 140
25.III.2007

Erd Ecke

Tijdens een voordracht van Walter Swennen over zijn werk smokkelde ik achter zijn rug emmers zand uit mijn put binnen om er een ‘zandhoek’ mee te maken.

During a lecture by Walter Swennen about his work I smuggled in buckets with earth from my hole behind his back to make a ‘sand corner’ with it.on Sunday 25th of March 2007 in NICC, Museumstraat 35, Antwerpen, Belgium.
2788