# 145
20.X.2007

Geen Macht voor Niemand

Op een discussieforum over ‘Het Metabolisme van de Macht’ deed ik de uitbuiting van kunstenaars door het museum uit de doeken aan de hand van financiële cijfers uit het jaarverslag. Verder wilde ik de deelnemers aan het debat en het publiek bestoken met zelfgemaakte explosieve cocktails van Coke Light en Menthol. De belangstelling voor het evenement bleef echter beperkt tot 8 mensen waardoor elke mogelijkheid tot interactie vruchteloos bleek.

At a discussion forum about ‘The Metabolism of Power’ I explained the exploitation of artists by the museum with financial details from the annual report. Furthermore I planned to fire self-made explosive cocktails of Coke Light and Menthol at the other participants in the discussion and members of the audience. Alas the interest for the event was limited to 8 people which made every possibility to interaction fruitless.on Saturday 20th of October 2007 in Toneelhuis/M hka-Media, Waalsekaai 47, Antwerpen, Belgium.
2876