# 106
27.VIII.1995

Marteling van de Heilige Erasmus

Het publiek ging de ruimte binnen door een glazen deur. Daarna maakte ik een dun touw vast aan de buitenkant van de deur ging op de grond liggen en bond mijn voeten vast aan twee palen op het voetpad. Het andere eind van het touw slikte ik in. De performance stopte toen iemand de deur van binnenuit opende.

The audience entered the space through a glass door. Then I tied a thin rope to the outside of the door lay down on the ground and tied my feet to two posts on the street. The other end of the rope I swallowed. The performance stopped when someone opened the door from the inside.on Sunday 27th of August 1995 in Kapel van de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven, Belgium.
4268