# 065
17.IX.1983

Now I am Death the Destroyer of Worlds - 2

Ik lag deze keer omgekeerd in het graf met een ketting bevestigd aan mijn voeten. Ik werd uit het graf getakeld terwijl films en dia’s over Robert Oppenheimer en de dood op mij geprojecteerd werden. In een microfoon herhaalde ik: “Nu ben ik de dood de vernietiger van werelden". Mijn stem werd door Paul Hurst electronisch vervormd tot onaards gehuil en gedonder.

This time I lay upside down in the grave with a chain attached to my feet. I was pulled out of the grave while films and slides about Robert Oppenheimer and death were projected onto me. In a microphone I repeated: “Now I am death the destroyer of worlds”. The sound of my voice was electronically distorted into an unearthly grinding and thundering by Paul Hurst.on Saturday 17th of September 1983 in Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26, Gent, Belgium.
3027