# 071
23.X.1984

The Lips of Osiris Ani, Triumphant, are the Lips of Anpu

Ik herhaalde steeds de tekst “The Lips of Osiris Ani, Triumphant, are the Lips of Anpu” met mijn hoofd onder water. Het geluid werd versterkt door een hydrofoon. AMVK las passages voor uit het Egyptische Dodenboek. Het geluid werd versterkt door een microfoon. Achter ons werd een film geprojecteerd met beelden van monden van mensen en bekken van dieren.

I repeated the text “The Lips of Osiris Ani, Triumphant, are the Lips of Anpu” with my head immersed in water. The sound was amplified by a hydrophone. AMVK read passages from the Egyptian Book of the Dead. The sound was amplified by a microphone. Behind us a film was projected with images of mouths of humans and beaks of animals.on Tuesday 23rd of October 1984 in Cultureel Centrum, Driekoningenstraat 126, Berchem, Belgium.
2381