# 105
29.III.1994

Wurger's Droom

Op de plaats waar de zogenaamde ‘Wurger van de Linkeroever’ een moord pleegde hing ik omgekeerd tussen vier bomen. Aan mijn armen en benen bond ik bijlen vast en ik trok een plastic zak over mijn hoofd. Ik bleef hangen zo lang ik kon. De performance was geïnspireerd op een steeds terugkerende nachtmerrie van de ‘Wurger’ met wie ik gedurende verschillende jaren een intense korrespondentie voerde.

On the location where the so-called ‘Strangler of the Left Bank’ committed a murder I was hanging upside down between four trees. To my arms and legs I tied small hatchets and I pulled a plastic bag over my head. I hung there as long as I could. The performance was inspired by an ever recurring nightmare by the ‘Strangler’ with whom I kept an intense correspondence for several years.on Tuesday 29th of March 1994 in Linkeroever, Antwerpen, Belgium.
3037