1983

Carruga

De Carruga werd in een eerste versie getoond in de Nieuwe Workshop te Brussel in 1983, naar aanleiding van een tentoonstelling van Anne-Mie Van Kerckhoven: "Hoeren en Profeten". De Carruga werd daar gemaakt door een gedeelte van het gebouw te slopen. De aldus vrijgekomen balken werden bewerkt en verzaagd tot de verschillende onderdelen die in elkaar werden gepast volgens het systeem van de oud-Romeinse strijdwagen of 'Carruga'. Tijdens de opening van de tentoonstelling deed de Carruga dienst als podium-onderdeel bij een performance door Club Moral.
Voor de AutomoBiennale in het Middelheim Museum werd er in 1985 een grote ijzeren, getraliede kooi op gebouwd, met daarin een zware DEUTZ vrachtwagenmotor opgesloten.

The Carruga was shown in a first version at the New Workshop in Brussels in 1983, on the occasion of an exhibition by Anne-Mie Van Kerckhoven: "Whores and Prophets". The Carruga was made there by demolishing part of the building. The beams thus released were machined and sawed into the various parts which were fitted together according to the system of the ancient Roman chariot or 'Carruga'. During the opening of the exhibition, the Carruga served as a stage element in a performance by Club Moral.
For the AutomoBiennale at the Middelheim Museum in 1985, a large iron, barred cage was built on it, with a heavy DEUTZ truck engine trapped inside.


Wood, metal, Deutz diesel engine, 400cm x 250cm x 600cm.
Property of the artist.


Shown at:
  • Carruga in De Nieuwe Workshop, Brussel, Belgium, 1983.
  • AutomobiĆ«nnale in Middelheimmuseum, Antwerpen, Belgium, 1985.
  • 252