# 152
19.II.2009

Oprichting en Manifest van het Bastardisme

Tijdens een herdenkingsavond voor het ‘Futuristisch Manifest’ in het Literatuurhuis annex boekhandel projecteerde ik een documentaire over de warenhuisbrandstichtingen van Andreas Baader en Gudrun Ensslin. Ik gooide pamfletten naar de toeschouwers en zette een tafel voor de deur zodat ze niet buiten konden. Terwijl ik extreem luid en electronisch vervormd mijn ‘Bastardistisch Manifest’ voorlas vanop de tafel voor de deur vulde ik de ruimte met rook.

At a memorial evening for the ‘Futurist Manifesto’ at the Litterature House annex bookstore I projected a documentary about the department store fire attacks of Andreas Baader and Gudrun Ensslin. I threw pamphlets at the audience and placed a table in front of the door so they couldn’t get out. While I read my ‘Bastardist Manifesto’ extremely loud and electronically distorted standing on top of the table before the door I filled the room with smoke.on Thursday 19th of February 2009 in Passa Porta, Rue Antoine Dansaert 46, Brussel, Belgium.
2874